SCORA İç Tüzüğü Madde Önergeleri

Sevgili Scora Ailem,

Genel Kurul'un yaklaşmasıyla iç tüzük önerilerinin verilmesi ve oylanması sürecine girdik. İç tüzükte gerekli gördüğünüz değişiklikleri 23 Nisan Pazar günü 23.59’a kadar bana noraasistani1@turkmsic.net mailinden iletebilirsiniz. 23 Nisan 23.59’a kadar gönderdiğiniz önerilerle bu duyuruyu sürekli olarak güncelleyeceğim.

26 Nisan saat 12:00'da başlayacak olan online iç tüzük önerileri oylaması 30 Nisan saat 12:00'de sona erecektir. 1 Haziran 2016’dan oylama gününe kadar (26 Nisan) SCORA Aktiflik ünvanını kazanan LORA’lar oy kullanabileceklerdir. 

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 1


Mevcut İç Tüzük Maddesi: 4.1.H. Anne ve Kadın Sağlığı

Değişiklik Önergesi: 4.1.H. Anne ve Gebe Sağlığı

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 2


Değişiklik Önergesi: 4.1. Çalışma Alanları'na "Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı Problemleri" eklenmesi

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 3

 

Mevcut İç Tüzük Maddesi: 4.3.1.A. Yerel Birlik olarak son iki yıl içinde, SCORA İç Tüzüğündeki “4.1. Çalışma Alanları” kapsamında, aşağıdaki iki maddeden birini sağlamak;

Değişiklik Önergesi: 4.3.1.A. Yerel Birlik olarak son dönem içerisinde, SCORA İç Tüzüğündeki “4.1. Çalışma Alanları” kapsamında, aşağıdaki iki maddeden birini sağlamak;

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 4

 

Mevcut İç Tüzük Maddesi: 4.3.1.A.1.Her yıl birbirinden farklı temada en az 2 etkinlik düzenlemek

Değişiklik Önergesi: 4.3.1.A.1. Her yıl biri HIV/AIDS etkinliği olmak üzere toplamda en az 2 etkinlik düzenlemek

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 5

 

Mevcut İç Tüzük Maddesi: 4.3.2.SCORAktif ünvanını bozan durumlar:

 

a.Yerel Birlik olarak 2 olağan genel seçim dönemi arasında toplantılara 2 kere mazeretsiz olarak katılmamış olmak ya da 3 kere mazeretli olarak katılmamak.

b.Yerel Birlik olarak son 3 yılın son 2’sinde -SCORA İç Tüzüğündeki “4.1. Çalışma Alanları”             kapsamında, aşağıdaki iki maddeden birine uymak;

b.1) Farklı temada en az 2 etkinlik düzenlememek

b.2) 1 etkinlik düzenleyip ve bir araştırma gerçekleştirmemek

b.3) Hiç etkinlik düzenlememek

     

c) Yerel Birlik olarak son 4 yıl içinde en az 2 yılda ve bu 2 yıl arasında en az 1 yıl bulunması kaydıyla SCORA İç Tüzüğündeki “4.1. Çalışma Alanları” kapsamında, aşağıdaki iki maddeden birine uymak;

c.1)Farklı temada en az 2 etkinlik düzenlememek

c.2)1 etkinlik düzenleyip            bir araştırma gerçekleştirmemek

c.3)Hiç etkinlik düzenlememek

 

d)Yerel Birlik olarak son 2 yılda LORA seçmemiş olmak

e) Yerel Birlik olarak olağan 2 seçimli genel kurul arasında, yapılan etkinliklerin sayısının yarısından bir fazla raporu              zamanında scora.turkmsic.net’e yüklememiş olmak

Değişiklik Önergesi: 4.3.2.maddesinin kaldırılması

Gerekçe: 4.3.1. maddesinde SCORA Aktif Ünvanına sahip olmak için gerekli özellikler zaten belirtilmiş. Aksi durumunu tekrardan belirtmeye gerek yok.

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 6

 

Değişiklik Önergesi: 5.2.SCORA Ulusal Yöneticisi Görevleri'ne "4.1.1.’de belirtilen çalışma alanları konularında e-broşür sağlamalıdır." eklenmesi

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 7

 

Değişiklik Önergesi: 5.2.SCORA Ulusal Yöneticisi Görevleri'ne "SCORA Arşiv’i güncellemelidir ve LORA’lara gerekli kaynakları sağlamalıdır." eklenmesi

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 8

 

Değişiklik Önergesi: 5.2.SCORA Ulusal Yöneticisi Görevleri'ne "Strateji planına uygun hareket etmelidir." eklenmesi

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 9

 

Mevcut İç Tüzük Maddesi: 5.2.8.NORA, SCORA Blog'dan, SCORA’nın sosyal ağlardaki hesaplarından ve scora.turkmsic.net adresinden sorumlu olup gerekli gördüğü takdirde görevini devredebilir.

 

Değişiklik Önergesi:5.2.8.NORA; SCORA Blog'dan, SCORA’nın sosyal ağlardaki hesaplarından, SCORA Arşiv’den ve scora.turkmsic.net adresinden sorumlu olup gerekli gördüğü takdirde görevini devredebilir.

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 10

 

Mevcut İç Tüzük Maddesi: 7.6. 2 olağan genel seçim dönemi arasında, aylık çevrimiçi toplantılardan 4 tanesine katılmayan yerel birlikler denetim kuruluna sevk edilir.

 

Değişiklik Önergesi: 2 olağan genel seçim dönemi arasında, çevrimiçi toplantılardan 3 tanesine katılmayan yerel birlikler denetim kuruluna sevk edilir.

Gerekçe: 7.Toplantılar'da aylık toplantı ibaresi geçmezken denetim kurulu yaptırımı söz konusu olan bu maddede aylık toplantı ibaresi geçiyor. LORA'larla daha iyi iletişimde olmak isteyen SCORA Ulusal Takımı aylık genel toplantı yapmaktansa bölge toplantısı yaptığında LORA'ların toplantıya katılmaması durumunda mevcut maddeyle herhangi bir yaptırım söz konusu olmuyor.

 

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ - 11

 

Değişiklik Önergesi-A)"4.3.1.a.Yerel Birlik olarak son iki yıl içinde, SCORA İç Tüzüğündeki “4.1. Çalışma Alanları” kapsamında, aşağıdaki iki maddeden birini sağlamak;"a "Yerel birlik olarak bir dönem içerisinde scora.turkmsic.net’e en az 5 tane yerel birlik aylık raporunu zamanında yüklemiş olmak" eklenmesi

 

Mevcut İç Tüzük Maddesi-B) 5.6.4.Her LORA Aktivitesinin ardından 10 gün içerisinde etkinlik raporunu teslim etmek zorundadır. Gerek gördüğü takdirde NORA'dan 5 günlük ek süre talep edebilir. Bu kapsamda mevcut süre içerisinde etkinlik raporunu teslim etmeyen yerel birliklerin materyal desteği kesilebilir. Üst üste 2 etkinlik raporunu zamanında teslim etmeyen LORA’lar denetim kuruluna sevk edilebilir.

Değişiklik Önergesi-B) 5.6.4.Her LORA her ayın 20’sine kadar yerel birlik aylık raporunu scora.turkmsic.net’e yüklemek zorundadır. Üst üste 2 aylık raporunu zamanında yüklemeyen LORA’lar denetim kuruluna sevk edilir.

 

Mevcut İç Tüzük Maddesi-C) 5.6.5. LORA’lar, “5.4.4 maddesinde belirtildiği gibi” en fazla on beş günlük süre içerisinde, etkinlik raporlarını scora.turkmsic.net adresine yüklemek zorundadırlar.

Değişiklik Önergesi-C) 5.6.5. maddesinin kaldırılması

 

Mevcut İç Tüzük Maddesi-D) 4.3.5 Yerel Birliklerin SCORAktif’e uygunluklarını TurkMSIC Ulusal SCORA Takımı denetler. SCORAktif olan yereller her haziranın son gününe kadar scora.turkmsic.net adresinde yayınlanmalıdır. Aynı şekilde SCORAktif ünvanını almaya hak kazanan ya da SCORAktif ünvanını kaybeden yereller gerekçeleriyle birlikte scora.turkmsic.net’te yayınlanır.

Değişiklik Önergesi-D) 4.3.5. maddesinin kaldırılması

 

Değişiklik Önergesi-E) 5.2.SCORA Ulusal Yöneticisi Görevleri'ne "Her ayın 27’sine kadar SCORA Aktif yerellerin güncellenmesinden sorumludur." eklenmesi

 

Gerekçe: Bu önergelerin sonucunda LORA'ların her ay neler yaptıklarını daha iyi görebileceğiz. Yerel birliklerinde yaptıkları toplantılarda neler planladıklarını görebileceğiz. Etkinlik planlama süreçlerini daha yakından takip edebileceğiz. Daha yakın takipte olacağımız için zorlandıkları herhangi bir konuda daha efektif ve hızlı yardım edebileceğiz. Bunların yanında SCORA Aktifliğin daha işlevsel hale gelmesini sağlayacaktır. Bu önergelerin sonucu bir sistem değişikliği olduğu için toplu oylanması gerekmektedir.

 

 

Herhangi bir sorunuz olduğunda bana ulaşmaktan çekinmeyin.

Sevgiyle,

Tolga Zeybek / SCORA İç Tüzüğü Revüzyon Sorumlusu-NORA Asistanı