SCORA-SCORP ORTAK FİLM GÖSTERİMİ(Erin Brockovich)

Etkinlik Türü: 
Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim - LGBTİ 

Adınız Soyadınız :

 Vildan BOZÖYÜK

Yerel Birliğiniz :

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖB

İletişim Bilgileriniz :

 05537673098

 

 

Etkinlik Adı :

  SCORA-SCORP ORTAK FİLM GÖSTERİMİ(Erin Brockovich)

Etkinliğin yapıldığı alan/ yer :

 Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Pembe Salon

 

Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihleri :

 11 Ekim- 11 Ekim

Etkinliğin Açıklaması ve Hedefleri :

 Bu etkinlikte amaçladığımız hedef kitleye toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet kavramlarını açıklamak, ardından gösterdiğimiz filmle öğrenilen bilgileri pekiştirmekti.Bu noktada insanların bilgi düzeylerini ölçmek için sunum ve film gösteriminden önce bu kavramları içeren bir test hazırladık.Daha sonra cinsel yönelim ve cinsel kimlik hakkındaki sunumumuzu yaptık ve film gösterimine geçtik.

Etkinliğin hedef kitlesi :

 : 18-22 yaş arası tıp öğrencileri

Etkinlikten beklenenler ve elde edilen sonuçlar (karşılaştırmalı) :

 Etkinlikten beklediğimiz hedef kitlenin cinsel kimlik ve cinsel yönelim kavramlarını idrak edip, homofobiye karşı bir duruş sergilemesiydi.Bu amacımızı daha çok yaptığmız sunumla karşılamaya çalıştık çünkü izlettiğimiz film konuyla çok alakalı değildi.(Etkinliği planlama aşamasında gay çiftin yaşadığı olayları anlatan beatiful thing’i göstericektik,ancak okul yönetimi tarafından onaylanmadı ve sonradan değiştirmek zorunda kaldık.)Sonuçta toplumsal cinsiyet,biyolojik cinsiyet,cinsiyet kimlikleri,cinsel yönelim,agender-pangender-genderfluid kavramlarının anlaşıldığını fark ettik.

 

 

Katılımcı sayısı:

 20

Ulaşılan kişi sayısı :

 20

Destekleyen kurum/kuruluşlar:

  -

Basın Yayın Organlarıyla iletişim :

 -

Özeleştiri :

 Planladığımız filmi gösteremediğimiz için sunum ve filmin alakasız kaldığını düşünüyorum.Bu sebepten dikkat farklı yönlere dağılmış oldu.Katılımcı sayısının istenen seviyede olmadığını söyleyebilirim.Bunda en büyük etken duyuru ve reklamın yetersiz kalmasıdır.

 

Bu noktada kendi çalışma kolum adına bazı çıkarımlarım oldu. Ne yapmak istediğimi tam olarak anlatabilmek adına bazı etkinliklerimin yerini değiştirebilirim. Mesela hem okul yönetimini hem de öğrencileri ısındırmak adına çocuk istismarı ve ensestle ilgili yapacaklarımı daha erkene çekebilirim.(LGBTİQ+ sergim biraz ertelenmek zorunda kalabilir.)  

 

Eklemek İstedikleriniz :


 -