NORA Asistanlığı Başvuruları

SCORAilem!!!

 

NORA Asistanlığı başvuruları açılmıştır. TurkMSIC SCORA İç Tüzüğü NORA Asistanlığı konusunda der ki;

5.3.3 NORA asistanlığına başvuracak adayların;

a)En az bir genel kuruldaki SCORA ayrılmış oturumlarına katılması

b)SCORA içerisindeki asil üyelik statüsüne sahip herhangi bir yerel kurulda, aralıksız çalışmak koşulu ile;

b.1)En az üç ay süreyle LORA’lık ya da en az altı ay LORA Asistanlığı yapmış olması,

b.2)Görev süresi boyunca en az 2 etkinlik düzenlemiş olması,