Aylık Çevrimiçi Toplantı - Ocak

13-14 OCAK 2014 SKYPE TOPLANTISI

 

Başlangıç: 20.40

Bitiş: 00.10

Toplam süre: 3 saat 30 dakika

 

Katılımcılar:

Ahmet Melih Erdoğan – NORA

Ali Onur Kabacan - Acıbadem YK LORA Asistanı

Arda Kaya - NORA Asistanı Ankara YK

Aylin Gareayaghi - Bezmialem YK LORA

Ahmet BALKAYA - Abant YK LORA

Banu Kökcü - Celal Bayar YK

Betül  Güngör - Mersin YK LORA

Bilge Derici - Bülent Ecevit LORA

Büşra Özkök - Kırıkkale YK

Cem Gökhan - Hacettepe LORA

Osman Sinan Özsezen - Bezmi Alem YK LORA Asistanı

Davut Baris Çiçek - Adnan Menderes YK

Rabia Saygın - Erciyes YK LORA

Bartu Koç - Yıldırım Beyazıt YK

Ece Ermin - NORA Asistanı Başkent YK

Hüseyin Sağlam – Gaziantep YK LORA

Elif Apak - Ege YK NORA Asistanı

Elif Yılmaz - Akdeniz YK LORA

Fevzi Kara - Dumlupınar YK LORA

Gökçeçiçek Arık - Gaziosmanpaşa YK NORA Asistanı

Hande Çelik – Başkent YK LORA Asistanı

İdil Karaş - Kocaeli YK LORA

Ilke Aktaş - Afyon YK LEO

Kardelen Başlı - İstanbul YK LORA

Berkay Çelik - Cerrahpaşa YK LORA

Selçuk Uylaş - Muğla YK LORA

Ahmet Emre AVŞAR - Selçuk YK LORA

Melisa Kanber - Cerrahpaşa YK LORA Asistanı

Mert Akalın - Ankara YK LORA Asistanı

Merve Gemici - Acıbadem YK LORA Asistanı

Nahit Can Karaburun - İzmir Katip Çelebi YK Tüzük REİS

Nisan Taş - Kırıkkale YK LORA Asistanı

Öykü Karadağ - Ondokuz Mayıs YK LORA

Özüm Çulfaz - Kocaeli YK LORA Asistanı

Pelin Tiryakioğlu - Cumhuriyet YK LORA

Pınar Göl - Süleyman Demirel YK LORA

Samed Baloğlu - KIRIKKALE YK LORA

Semih Bilir - Yıldırım Beyazıt YK LORA

Sonat Şimşir - Ondokuz Mayıs YK Başkan

Yağmur Şeref - Sakarya YK LORA

Sühendan ZEYTİN – Trakya YK

Nazlı Alaoğlu - Hacettepe YK LORA Asistanı

Müge Ulusuoy – Hacettepe YK LORA Asistanı

Damla Fırat - Ege YK LORA Asistanı

Can Kızıl - Kırıkkale YK LORA Asistanı

Sevgisun Nayki - İst.Bilim YK LORA

Melis Acar - Gazi YK LORA

Caglar Aktuna - Çukurova YK LORA Asistanı

Bartu EDİZ İZMİR - Katip Çelebi YK LORA Asistanı

Elif Banu Kina - Katip Çelebi YK LORA Asistanı

Zeynep Kıyak - Katip Çelebi YK LORA Asistanı

Enes Arslan - Fırat YK LORA

Ezgi Katran - Pamukkale YK Başkan

Usame Demir - Namık Kemal YK LORA

Aybala Yıldırım - Acibadem YK LORA Asistani

Emel Aşkın Akduğan - Yıldırım Beyazıt YK LORA Asistanı

Pelin Büyükgöz - Ondokuz Mayıs LORA Asistanı

Yusuf Ergin - Adnan Menderes YK LORA

Zekiye Karagözler - Celal Bayar YK LORA

Murat Furkan Vural - Atatürk YK LORA

Berke Aksoy - Hacettepe YK LORA Asistanı

Gamze Nur Aktaş - Dokuz Eylul YK LORA Asistanı

Ezgi Collu - Dokuz Eylül YK LORA Asistanı

Mertcan Keven – Osmangazi YK LORA Asistanı

Melek Sönmezocak - Dokuz Eylül YK LORA Asistanı

Gülten Coşkunpınar - Pamukkale YK LORA

Pınar Elif Gökçek - Ufuk YK LORA

Burak Soysal - Erciyes YK BAŞKAN

 

Toplantı NORA Ahmet Melih Erdoğan’ın toplantı kurallarını belirtmesi ve toplantı raporunu yazmak üzere bir gönüllünün seçilmesi ile açıldı.

Gündem maddeleri şu şekilde belirtildi:

- Tüzük REİS Nahit Can KARABURUN'dan İç Tüzük değişiklikleri ile ilgili bilgi alımı,

- TuBaKa(TurkMSIC Başkanlar Kampı)'da konuşulan ve SCORA'yı alakadar eden meseleler ve Ulusal Takımın önerileri,

- Şubat ayında Ensest-Çocuk İstismarı etkinliği yapacak yerellerin etkinlik ile ilgili yol haritaları,

- Dünya Kadınlar Günü Etkinliklerinin hatırlatılması,

- KÇG'lere katılımlar,

- SCOME ile yapılan bilimsel araştırmamız hakkında bilgi verilmesi,

- scora.turkmsic.net adresindeki raporlar yüklenen fotoğraflar konunda Mustafa Ozan ALPAY'a geri dönüşün yapılması,

- DAG Raporları hakkında bilgi Bezmialem Yerel Birliği LORA'sı Aylin GAREAYAGHİ'den bilgi alınması,

- Yerel kurulların paylaştırılması

 

DAG Raporları Hakkında Bezmialem Yerel Kurulu LORA’sı Aylin Gareayaghi’den bilgi alınması:

Aylin Gareayaghi, DAG raporlarını ekibi Gülten Coşkunpınar, Öykü Karadağ, Buğra, Gökçeçiçek Arık, Elif Apak ve Arda Kaya ile birlikte düzenlediklerini, son olarak bir tane rapor beklediklerini, ondan sonra raporları derleyip o hafta içinde tamamlamayı düşündüklerini söyledi. Raporda hangi yerel birlikler ne yapmış, kaç katılımcısı varmış, kaç kişiye ulaşmış gibi kriterlere dikkat edildiğini ve her yerel birliğin scora.turkmsic.net’e yüklediği fotoğrafının alındığını belirtti. Bu raporların, önümüzdeki yıllarda sponsorluk gibi durumlarda el altında bulunmasının yararlı olacağını belirtti. NORA Ahmet Melih Erdoğan bunun, TurkMSIC içinden veya dışından birilerine ne yaptığımızı gösterebileceğimiz resmi ve çarpıcı bir dosya olacağını ekledi.

 

KÇG’lere katılımlar:

NORA Ahmet Melih Erdoğan, KÇG’leri bu sene daha aktif çalıştıracağımızı ancak bunun sadece aktif koordinatörlerle olmayacağını, diğer tüm SCORA ekibinin de daha çok desteği olması gerektiğini belirtti. Bu nedenle yerellerdeki ekiplerimizi KÇG’lere bölmemizi, bunun takibini yapmamızı ve aktif katılımımızı rica etti. Ardından Hacettepe YK LORA’sı Cem Gökhan’ın hatırlatması üzerine SCORAilesi’ne yeni katılanlar için mevcut KÇG’leri belirtti:

Ensest Çocuk İstismarı Küçük Çalışma Grubu

Kadın Küçük Çalışma Grubu

LGBT Küçük Çalışma Grubu

İlk Jinekolojik Muayene Küçük Çalışma Grubu

Üreme Sistemi Kanserleri Küçük Çalışma Grubu

Seks Endüstirisi Küçük Çalışma Grubu

(Burada NORA, Hacettepe LORA’sı Cem Gökhan’a hatırlatması için teşekkür etti ve onun her ay raporları okuyup geri bildirim yaptığını, bunun tüm LORAlarca örnek alınması gerektiğini söyledi.)

 

Tüzük REİS Nahit Can KARABURUN'dan İç Tüzük Değişiklikleri ile ilgili bilgi alımı: NORA Ahmet Melih Erdoğan sözü Tüzük REİS Nahit Can Karaburun’a vermeden önce yeni güncellenen tüzük ile ilgili Genel Kurul’da yapılan eleştiriler üzerine ve de TurkMSIC’in kendi iç yapısı gibi sürekli güncellenen bir iç tüzük istenildiğinden bu pozisyonun açıldığını ancak Genel Kurul’daki eleştirilerin orada kaldığını söyledi. İç tüzüğü inceleyerek eksik veya üstü kapalı gördüğümüz yerleri Nahit Can Karaburun’a bildirmemizi rica edip, şubat ayında yeni ve güncellenmiş tüzüğün oylanacağını bildirdi.

Ardından Tüzük REİS Nahit Can Karaburun öneri sunarken kolaylık olsun diye yeni bir öneri taslağı hazırladığını söyleyerek sözlerine başladı. Birkaç yeniliğin düşünüldüğünü, SCORA’da asillik yerine aktifliğin söz konusu olabileceğini söyledi. NORA Ahmet Melih Erdoğan şu anki sistemde kişinin asistan olabilmek için yerelde şu anki ismiyle altın, eski ismiyle asil olması gerektiğini ama bunun SCORAktif mantığıyla halledilmesinin düşünüldüğünü belirtti.

 

Yerel Kurulların Paylaştırılması:

NORA Ahmet Melih Erdoğan bu sistemin geçen sene düşünüldüğünü ama uygulamada geç kalındığını söyleyerek oluşturulan ekipleri paylaştı ve listedeki YK’lardan primerde bu isimlerin ve kendisinin sorumlu olacağını belirtti:

 

Ece ERMİN (NORA Asistanı)

Hacettepe YK

İstanbul YK

19 Mayıs YK

Pamukkale YK

Kocaeli YK

Osmangazi YK

Atatürk YK

SDÜ YK

Dokuz Eylül YK

 

Arda KAYA (Nora ASİSTANI)

Yıldırım Beyazıt YK

Cerrahpaşa YK

Gazi YK

Çukurova YK

Akdeniz YK

Muğla Sıtkı Koçman YK

Namık Kemal YK

Sakarya YK

Acıbadem YK

 

Gökçeçiçek ARIK (NORA Asistanı)

Selçuk YK

Adnan Menderes YK

Cumhuriyet YK

Bülent Ecevit YK

Abant YK

Erciyes YK

Bezmialem YK

Dumlupınar YK

Fırat YK

 

Elif APAK (NORA Asistanı)

Gaziantep YK

Celal Bayar YK

Trakya YK

Yeditepe YK

Marmara YK

İstanbul Bilim YK

Afyon Kocatepe YK

Mersin YK

Uludağ YK

 

NORA Ahmet Melih Erdoğan geri kalan 6 yerel olan Kırıkkale, Ankara, Katip Çelebi, Ege, Başkent ve Gaziosmanpaşa’nın sorumluluğunun kendinde ve Tüzük REİS Nahit Can Karaburun’da olacağını, ancak kendi yereli olan Kırıkkale YK’nın sorumluluğunun Nahit Can Karaburun’da, onun yereli Katip Çelebi YK’nın sorumluluğunun ise kendinde olacağını belirtti.

Burada 2012-2013 NORA Asistanlarından ve de 6 senedir TurkMSIC'in içinde çeşitli görevlerde bulunan SCORA Gönüllüsü Sühendan Zeytin söz aldı ve SCORA için yeni bir kavramdan söz edildiğinden sorumluluk çizgilerinin belirlenmesinin iyi olacağını söyledi. Yerellerin NORA’dan önce asistanlara, asistanların da yerellerine karşı sorumlu olduklarını, takımların ekstradan toplantılarla yeni fikir üretip SCORA’ya yeni kan getirebileceklerini söyledi.

 

Şubat ayında Ensest-Çocuk İstismarı etkinliği yapacak yerellerin etkinlik ile ilgili yol haritaları: NORA Ahmet Melih Erdoğan, yerellerin yapacakları etkinliklerle alakalı nihai detayları belirtilen sorumlularıyla paylaşmalarını söyledi.

 

Dünya Kadınlar Günü Etkinliklerinin Hatırlatılması:

NORA Ahmet Melih Erdoğan bu sene DKG için şubatta toplanılabileceğini, ancak o zamana kadar geçen senelerden farklı etkinlikler düşünülmesini istediğini söyledi.

Sühendan Zeytin burada DKG ile alakalı önerilerini paylaştı:

“Sokak dansı

KETEM eğitimi

Rahim ağzı kanseri saha araştırması

Halk evleri meme kanseri bilgilendirmesi

Kahvelerde prostat kanseri anketi

CYBE’da emzirme şartları

Lösemili çocukların annelerine psikiyatri semineri

Genelev kadınlarıyla röportaj (kadınlar günü gazetesinin bir değişik versiyonu Trakya YK’da yapılmıştı. Şiddet haberlerinin yanı sıra bu tarz şeyler de yer alıyordu. İlgi çekici olabilir)

Tiyatro gösterimi”

Sühendan Zeytin akla gelen her soruda kendisine ulaşabileceğimizi, istediğimiz her şeyi sorabileceğimizi ve tecrübelerinden yararlanmamızı söyledi.

 

scora.turkmsic.net adresindeki raporlar yüklenen fotoğraflar konunda Mustafa Ozan ALPAY'a geri dönüşün yapılması:

NORA Ahmet Melih Erdoğan NTSDD Mustafa Ozan Alpay’ı tanıtarak SCORA’da rapor sisteminin evriminden ve Mustafa Ozan Alpay’ın bundaki katkısından bahsetti. Yeni sitede, LORA’ların ve ulusal ekibin iletişim bilgilerinin, tüm etkinlik ve toplantı raporlarının ayrı ve net bir şekilde resimlerle birlikte bulunduğunu söyledi. Ardından Mustafa Ozan Alpay’ın önceden yaptığı oldukça fazla yer kaplayan etkinlik fotoğraflarının yeniden yüklenmesi duyurusunun pek dikkate alınmadığını belirterek bu duyuruyu yineledi.

 

SCOME ile yapılan bilimsel araştırmamız hakkında bilgi verilmesi:

NORA Ahmet Melih Erdoğan 8 sene önceki NORA Müge Çevik’in 5. ve 6. sınıf tıp öğrencilerinin HIV/AIDS hakkında neler bildiğini göstermek amacıyla yaptığı araştırmanın üstüne sifiliz veya hepatit gibi diğer CYBH’ler ve belki üreme sistemi kanserleriyle alakalı birkaç veri daha eklenip içeriği genişletirlerek yeniden yapılması fikrinden bahsetti. Bunun sonuçlarının tıp eğitimi kapsamına gireceğini düşünen Eren Halaç ve Murat Aksoy tarafından SCOME işbirliği fikrinin ortaya çıktığını söyledi. NOME’nin de sürece dahil edilmesiyle şu an anketlerin hazırlık sürecinde olduğunu ve etik kurulundan onayın alınmasıyla paylaşılacağını belirtti. Bu çalışmanın bilimsellik eksiği olduğu eleştirileri alan TurkMSIC’in imajı için de iyi olacağını söyledi.

Burada Selçuk YK LORA’sı Emre Avşar, böyle bir çalışmanın, buna ek olarak bir eğitim, ders veya konferans gibi bir çalışma yapılmadığı sürece bilimsellik imajına faydasının dışında bir şey kazandırıp kazandırmayacağını sordu. NORA Ahmet Melih Erdoğan işin o kısmında SCOME’nin işin içinde olacağını, öte yandan bunun bizler için de yan yana bulunduğumuz hekim adaylarının potansiyel bilgisini ölçme adına verimli bir çalışma olacağını, nerede olduğumuzu ve de ne yapmamız gerektiğini belirleme açısından verimli ve zaruri bir çalışma olacağını belirtti.

 

TuBaKa(TurkMSIC Başkanlar Kampı)'da konuşulan ve SCORA'yı alakadar eden meseleler ve Ulusal Takımın Önerileri:

NORA Ahmet Melih Erdoğan, TuBaKa’da konuşulan ve SCORA’yı ilgilendiren konuları kısaca anlatması için NORA Asistanı Gökçeçiçek Arık’a söz verdi. NORA Asistanı Gökçeçiçek Arık, SCORA’nın kapatılması/birleştirilmesini ya da proje üstünden yürümesini ya da ikisinin birden olmasını kapsayan bir sisteme geçiş düşüncesinin olduğunu söyledi. SCORA’ya karşı bir önyargının olduğunu, “kondom komitesi”, “SCORA ne yapıyor ki?” veya “siz eğlence komitesisiniz, iş yapmıyorsunuz” söylemlerinden anlaşılan bu önyargının yıkılabilmesi için bu dönemin bir fırsat olduğunu, önemli ve farklı işler yapılması gerektiğini söyledi.

 

NORA Ahmet Melih Erdoğan konu ile alakalı şunları söyledi:

 

“Şahsi fikrim şudur ki TurkMSIC bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır ki yönetimin bu fikirlerinin çoğuna katılsam da iş SCORA’ya gelince kapama-birleştirme fikirlerine, ne yönetimin içinden ne başkanlardan ne de herhangi bir MSIC gönüllüsünden, sistemin komple iptaline dair bir öneri gelmediği sürece (ki o da bence muallak) katılmam zaten beklenemez.

Bunlar sadece fikirler. Düşünceler. Gerçekleşecek diye bir kaide yok. Bu konuları uzun uzun konuşmak adına komisyonlar kuruldu zaten. Belki de mevcut yapı çok iyi bunu da görebiliriz yoksa kötü ve işlevsiz mi bunu da görebiliriz. Ancak durum şudur ki bizlerin gönüllü olduğu çalışma kolunun bu tarz bir oluşumda lağvedilmesinin düşünülmesi bizler için üzücüdür.

Öte yandan toplantıdaki en absürt örneğin SCORA ya da LORA’lar üzerinden yürümesi de hayli ilginç bir nokta idi.

MELEKLER!

Bu durumda sadece bu fikri öne sürenleri mi kabahatli göstermeliyiz? Yoksa kendimize bakacak mıyız? Bizler ne yapabiliriz diyecek miyiz? Kapatılmasın diye mi çabalayalım yoksa gerçekten eksik ve noksanlarımızı bularak, hatalarımızı görerek daha pozitif, vizyonu daha geniş bir SCORA mı bırakalım? Oturmuş belirli bir düzeni olan, işleyen, varlığının elzem olduğu tartışılmayacak bir SCORA mı, yoksa sadece bizi anlamıyorlar diye bağıran ama eyleme geçmeyen bir topluluk mu olacağız?

Sormamız gereken soru budur. Bize bir şey olmaz diyerek devam mı edelim, kapanmasın paniği ile bir şeyler mi yapalım? Yoksa aslında daha işlevli daha sistematik daha samimi bir SCORA’nın temellerini, bu SCORA’nın vizyonunu bizler mi yapmaya başlayalım?

Bu işin temeli Ahmet Melih Erdoğan ya da bir başkası olmasın. Bizler olalım. 2013-2014 SCORA'nın aktif çalışanları olalım derim. Bu işi bireye değil bütüne yansıtalım ve hep beraber kendimizi ve duruşumuzu gösterelim!”

 

Selçuk YK LORA’sı Emre Avşar bu konu üzerinde bir toplantı yapılması gerektiğini, hem bireysel hep toplu halde eksiklerin belirlenip bazı konularda da insanların bilmediği veya yanlış bildiklerinin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu konunun her yönüyle üstüne gidilmesi gerektiğini ve SCORA’nın hem eğlenen hem de kamuoyunu etkileyen bir alt komite olduğunun gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Hacettepe YK LORA’sı Cem Gökhan konuyla alakalı şunları söyledi:

“Toplantıda konuşulanları az çok biliyorum katılmamış olsam da, direkt olarak SCORA’ya yüklenilmesi gibi bir durum olduğunu sanmıyorum da örnek verilirken SCORA'nın seçilmesinin de çeşitli önyargılardan kaynaklanmış olabileceğine inanıyorum.

Öncelikle konuşulan revizyon/reform olaylarının yapılması bence her alt kol için gereklidir çünkü uzun süredir aynı işler yapılıyor sadece isimler değişiyor bu da topluluğumuzun yerinde sayması değil geriye gitmesi demektir bence.

Genel komnuşmayı bir kenara bırakıp SCORA özelinde konuşacak olursam;

Bizler bir şekilde belirli tabuları aşmış insanlarız, kafa yapımızla toplumdaki tavrımızla kısacası kişiliğimizle diğer her alt koldan farklı bir bakış açısı sergileyebiliyor SCORAngel'lar benim gördüğüm kadarıyla, sürekli bize söylenen sadece kondom dağıtıyorsunuz sözü bizim gerçekte yaptığımız işlerin ne olduğu ile ilgilenmeyen sadece eleştiri yapıyor olmak için eleştiren insanların sözüdür benim gözümde ve kimse kusura bakmasın bu tarz eleştirilere kulak asacak değilim.

Bizim kendi içimizde sorunlar yok mu? Elbette var. Yeni etkinlik çıkarmakta zorlanıyoruz, bu biraz da son dönemdeki SCORA gönüllüleri olan bizlerin eskilere kıyasla tecrübesizliğinden kaynaklanıyor olabilir, bunun üstesinden gelmek için de daha çok okumalı fikir alışverişinde bulunmalıyız, bunun için de en iyi ortam Skype toplantıları ve Facebook grubumuz.

İzlenebilecek yol haritası ise şu şekilde olabilir,

Herkesin fikir birliği ettiği artılarımız ve eksilerimizi belirleriz, eksileri atarız, arada kalanları da revize etmek için gerekirse küçük gruplara ayrılırız. Burdaki kimsenin SCORA’nın kapatılmasını isteyeceğini sanmıyorum, elimizden geleni yapmalıyız.”

Sühendan Zeytin söz alıp, her komitenin değişime ihtiyacı olabileceğini ancak SCORA’nın basit düzeltmelerden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu, oluşan önyargının ve bu önyargının oluşmasına sebebiyet veren durumların kökten değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köklü değişikliklere ve takım ruhuna ve güven ve saygı çerçevesinde ortalığı kasıp kavurmaya ihtiyacımız olduğunu belirtti.

NORA Asistanı Gökçeçiçek Arık da burada eleştirilere kulak asmamanın yanlış olacağını, bunun SCORA’ya gönül vermiş, uğraşmış insanların yaptıklarını sonuçsuz bırakmak olacağını belirtip, güven ve saygı konusunda Sühendan Zeytin’e katıldığını söyledi.

Selçuk YK LORA’sı Emre Avşar, yüz yüze konuşmanın daha efektif olacağını, söylemek istediği çok şey olduğunu söyledi.

Bunun üzerine NORA Ahmet Melih Erdoğan, iki öneri sundu.

1 - Yüz yüze buluşma

2 - Aktif LORA’lar ve asistanlarının olacağı bir Facebook grubu

NORA, birinci önerinin 8-10 Şubat tarihleri arasındaki sempozyumun getireceği maddi külfet sebebiyle kimilerimizi zorlayabileceğini ekledi. Önerilerin işleyişi hakkındaysa şunları söyledi:

“İşleyiş-1: yüz yüze +/-‘leri konuşup bunların sonuçlandığı bir fikir birliği ve yeni vizyon deklarasyonu yazabilir ve gerek kendimizi gerek bizden sonra gelecekleri bu doğrultuda olmaya sevk edebiliriz. Aynı zamanda bütün MSIC camiasına gösterebiliriz

İşleyiş-2: Facebook grubu yüz yüze olmadığı için işleyişi uzatır. Ancak durum şu ki eksikleri +/-leri spotlar olarak belirleyebiliriz. Sonra da yazımızı parça parça yazar üzerinde uzlaşırız ve yine Nisan GK’dan önce aynı amaçla paylaşırız.”

Erciyes YK Başkanı Burak Soysal Acıbadem ile görüşülüp LORA ve asistanlarının bir gün daha fazla kalmasının konuşulmasını, böylece ek bir maddi külfet olmadan toplanılabileceğini söyledi ancak sempozyuma gelmeyenlerin olacağı göz önünde bulundurulup bu fikir reddedildi.

Sühendan Zeytin, bölgesel toplanmanın verimli olabileceğini söyledi ancak NORA Ahmet Melih Erdoğan işin nabzını tutmak istediğini ve sırayla her bölgeyi beklemenin zor olacağını söyledi ve son olarak Facebook önerisini tekrar sundu. Bu teklif kabul edildi. NORA’nın, işleyiş gizli olmayacağı için bu gruba Yönetim Kurulu adına SCORA'dan sorumlu kişi olan Murat Aksoy'u ve de herhangi bir ihlal olmadığını, olursa da primerde ikaz edilerek hatamızdan döndürmesi adına Denetim Kurulu'nun SCORA'dan Sorumlu Üyesi Sina MEHRASA'yı da ekleyeceğini belirtmesiyle toplantı sona erdi.

 

RAPORTÖR

BERKAY ÇELİK 

CERRAHPAŞA YK LORA