TurkMSIC SCORA-SCORP Ensest Çocuk İstismarı Ortak KÇG Raporu, Aralık 2013

 

        SCORP-SCORA Ortak Çocuk İstismarı-Ensest KÇG Toplantı Raporu
       

24.12.2013

21:00

Toplantı Eş Başkanları:

*Elif Şeyma Maraş
*Ayça Bozoklar

Katılanlar;

*Mustafa Temizyürek –NORP
*Ahmet Melih Erdoğan –NORA
*Ayça Bozoklar- Osmangazi LORP
*Elif Şeyma Maraş- Kırıkkale VPE
*Hüseyin Ömer Keskin- Kırıkkale LORP
*Nahit Can Karaburun- Katip Çelebi LORA
*Bedia Yaman- Kırıkkale LORP Asistanı
*Berkun Ülgen- Osmangazi LORP Asistanı
*Büşra Özkök- Kırıkkale LORA Asistanı
*Cansu Sert- Erciyes LORP Asistanı
*Reyhan Şan- Ondokuz Mayız LORA Asistanı

 

Toplantının Seyri;

*Raportör seçildi
*Gündem açıklandı:
- İstismar tanımı ve çocuk istismarı tanımı
- Ensest tanımı
- KÇG’miz hangi STK'lar ile çalışabilir?
- Gelecek 2 aylık hareket planımız ne olmalı?

*Katılımcılar; istismarın ve ensest’in tanımını yaptılar.
*NORA- Ahmet Melih Erdoğan, SCORA toplantısında 26-28 LORA’nın çocuk istismarı ve ensest için etkinlik yapma sözü verdiğini ancak bu kadar talep olmasına karşın LORA'ların katılımlarının düşük olması açısından, hem LORA'lar adına hem de hastalığı nedeni ile ilgilenemediği için kendi adına özür diledi.
*Geçmiş yıllarda ne yapıldı, gelecekte neler yapılmalı konuşuldu. NORA, SCORA’nın geçen sene materyal hazırladığını bu sene revize edilebileceğini açıkladı. NORA’dan bunların iletilmesi rica edildi.
*NORP- Mustafa Temizyürek, temel değerler oluşturulması ve bunların sonucunda güzel çıktı ve çalışmalar alınabileceğine değindi.
*LORP ve LORA’ların bu konu hakkında neler yapabileceği hakkında katılımcılar fikir belirttiler.
*Ömer stant etkinliğindense salonu tercih ettiğini belirtti.
*Büşra çocuk yurtlarına öncelik verilebileceğinden bahsetti.
*Berkun bir tiyatro oyunu sergilenebileceğini belirtti.
* LORP ve LORA’ların bilgi düzeyini arttırma amaçlı bir eğitim gerektiği konusunda hemfikir olundu.
*Eğitimde yöntem olarak ne seçileceği konuşuldu;
-Büşra, pedagog önerdi.
-Ömer, ÇTCS, ICC gibi kurumlar ile kendi TurkMSIC eğitmenleri ortaklaşa eğitimi önerdi.
-NORA, eğitmen eğitimi ile eğitmenlerin kendi yerel ve çevrelerine eğitim verebileceğini belirtti.

*Farklı olarak neler yapılabileceği konuşuldu.
-Ayça, hastanedeki servislerdeki çocuklara istismar ve ensest hakkında eğitim verilebileceğini söyledi.
-Cansu, eğitimin masal şeklinde oluşturulmuş broşürlerle yapılabileceğini söyledi.
-NORA, öğretmen adaylarından destek alınabileceğini, pedofiliden bahsedebileceğini ve çocuk gelinlerin de bu KÇG içerisinde yer alabileceğini belirtti.
-Ayça, hekimlerin de çocuk istismarı hakkında yapması gereken yükümlülükler üzerinde durulmasını önerdi.
-Berkun, TBH benzeri bir etkinlik yapılabileceğini önerdi.

*Bir sonraki toplantıya kadar herkesin hangi kuruluşlar ile çalışabileceğimiz hakkında araştırma yapması istendi.

*Bir sonraki toplantının yarıyıl tatilinde olması oy birliği ile kararlaştırıldı.

 

 

Raportör

Hüseyin Ömer KESKİN
    
TurkMSIC KIRIKKALE YK - LORP