TurkMSIC SCORA-SCORP Kadın Ortak KÇG Raporu, Aralık 2013

 

 

SCORP-SCORA Ortak Kadın KÇG Toplantı Raporu

 

Toplantı Eş Başkanları:

*Ece Kürklü

*Yeliz Gürsoy

 

Katılanlar:

*Ece Kürklü Ankara YK LORP

*Yeliz Gürsoy Acıbadem YK

*Sidar Yerlikaya Dumlupınar YK Genel Başkan Asistanı

*Mehmet Ali Şahin Ankara YK SCORP Gönüllüsü

*Banu Üzümcü Acıbadem YK-Üye

*Öykü Karadağ On Dokuz Mayıs LORA

*Beril Özdemir Kırıkkale YK- Üye

*Aybala Acıbadem YK-Üye

*Nihat Can Karaburun İzmir Katip Çelebi YK-LORA

*Arda Kaya Ankara YK-LORA

*Ece Naz Demir Acıbadem YK- Üye

*Güneş Gümüş Kocaeli YK LOME Asistanı

*Hüseyin Ömer Keskin Kırıkkale YK-LORP

*Gökçiçek Arık Gaziosmanpaşa YK-LORA

*Aylin Uğur Kırıkkale YK-LORP Asistanı

 

Toplantının Seyri:

*Raportör belirlendi.

*Günden açıklandı:

- 1 sene boyunca KÇG'de hangi konular doğrultusunda nasıl bir çalışma sergileyeceğiz?

- Hangi STK’larla çalışabiliriz?

- 8 Mart için nasıl bir çalışma planı yapacağız?

- Gelecek toplantıya kadarki hareket planımız nedir?

 

*Yeliz Gürsoy, KÇG yönetimi olarak yaptıkları toplantıda “Kadın sağlığı ve Sosyolojik açıdan kadın” olarak iki ana başlık oluşturduklarını ve başlıklardan “Sosyolojik açıdan kadın:1-Toplumda kadın algısı 2-Kadına şiddet 3-Kadın hakları, Sağlık açısından kadın: 1- Genel kadın sağlığı 2- Erken gebelik 3-Kadın hastalıkları” şeklinde alt başlıklar oluşturduklarını belirtti.

 

*İlk seçilen başlıklar Genel Kadın Sağlığı ve Toplumda Kadın Algısı olarak belirlendi.

 

*Ece Kürklü, bu alt başlıkların her biri için ortalama 1.5 ay çalışma süresi tanınacağını ve böylece hem 8 Mart için hem diğer projeler için güzel bir alt yapı oluşturulmuş olacağını ve aynı zamanda gelecek seneler için de bir veri tabanı oluşturulacağını belirtti.

 

*Katılımcılar yukarıda sayılan ana başlıklar içinden konu seçimini oyladı son olarak hem sosyolojik hem sağlık açısından iki başlığı paralel şekilde yürütme kararı alındı.

 

*Hüseyin Ömer Keskin, geçen sene Çankaya Kent Konseyi'nin Kadınlar Günü için hazırladığı kapsamlı bir el kitabı olduğunu, bu sene de faydalanılabileceğini ve bunun için araştırma yapıp bizleri bilgilendireceğini belirtti.

*Arda Kaya, kadın girişimciler derneğinin ülkemizde kadının toplumsal statüde olması gerektiği yerde olamamasının sebeplerinden birinin insanların önemli kadın idollerine dikkat etmediğinden, ülkemizde tepki çekerse de saygı da uyandıracağından bahsetti. Ayrıca http://www.kagider.org/ bu sitedeki kişilerin incelenmesi gerektiğini, bu konuda panel konuşma söyleşi düzenlenebileceğini belirtti.

 

*Beril Özdemir, çeşitli illerden kadın haklarına dair çalışmalar içeren bir kitapçıktan bahsetti.

 

*Ece Naz Demir, toplantı konularında yetersiz insanlara ulaşmak için farklı etkinlikler yapılması gerektiğini belirtti.

 

* Aybala, saha çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

 

* Ece Kürklü, Mor Çatı, Pembe Hayat ve Uçan Süpürge gibi hali hazırda birlikte çalıştığımız kuruluşları belirtti. Bir dahaki toplantımıza kadar hem Arda ve Beril'in paylaştığı linkleri hem de Ömer’in bahsettiği el kitabını ve ayrıca yukarıda belirtilen derneklerin projelerini incelememiz gerektiğinden bahsetti.

 

* Çalışma Planı belirlendi. KÇG Çalışmalarımızda her konu başlığı için 5 ekip oluşturuldu.

1)Literatür ekibi

2)Broşür ve döviz ekibi

3)Afiş Tasarımı Ekibi

4)Salon Çalışmaları Ekibi

5)Saha Çalışmaları Ekibi

 

* Toplumda Kadın Algısı İçin Ekipler

Banu üzümcü:2-4- 5

Öykü Karadağ :5

Ömer Keskin: 4

Aybala: 2-5

Arda Kaya :4-5

Ece Naz Demir: 4-5

Sidar: 1

Mehmet Ali: 4-5

Beril Özdemir: 3-5

 

*Genel Kadın Sağlığı İçin Ekipler:

Arda Kaya :4-5

Banu Üzümcü: 2-4-5

Aybala: 2 4 5

Sidar :1

Öykü Karadağ :4 5

Mehmet Ali: 4-5

Beril Özdemir: 3-4-5

Ece Naz Demir: 4-5

Gökçeçiçek Arık :3 4 5

 

*Ekip üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerinin sağlanması, saha çalışmaları ve organizasyon için Facebook Grupları kurulması kararlaştırıldı.

* Bir sonraki toplantı tarihini Facebook Grubumuzda oylamayla belirlenmesi kararlaştırıldı.

 

                                                        

 

 

 

                                                                                              Raportör

                                                                      Aylin UĞUR

 

                                                                     TurkMSIC-Kırıkkale LORP Asistanı